AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Etiquette

Wie voor het eerst een traditionele uitvaart meemaakt, heeft vaak geen notie van de ceremoniële regels en de betekenis hiervan. Velen beseffen het niet, maar elke dag opnieuw wordt een hele resem elementaire regels van beleefdheid met voeten getreden. Daarom dit dossier over uitvaartetiquette.

De begrafenisondernemer bespreekt de regels en tradities altijd vooraf met de familie. Als ervaren ceremoniemeester legt hij uit wie waar zit in de kerk, wanneer er gegroet kan worden, waarom er maximaal drie bloemstukken vooraan kunnen liggen, enzovoort. Als  vakman staat hij de directe nabestaanden ook bij tijdens de uitvaart. Het is voor de uitvaartverzorger echter onmogelijk om iedereen zonder brokken door een (kerkelijke) plechtigheid te loodsen. Daarom is het misschien goed om te weten wat de grootste ergernissen zijn. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

De grootste ergernissen op een rijtje (in willekeurige volgorde):

Voor de uitvaart
- Bestellen van rouwbloemen wanneer er duidelijk op de rouwbrief staat 'geen bloemen of kransen’
- Bestellen van rouwbloemen op de morgen van de uitvaartdienst. Dat is veel te laat.
- Niet antwoorden op de uitnodiging tot de koffietafel
- Niet aanvaarden dat de familie niet wenst dat de overledene gegroet kan worden door Jan en alleman
- Het niet aanvaarden van een dienst in besloten kring
- Het zich niet voorbereiden in verband met de rijroute naar de kerk, de begraafplaats en de koffietafel. Dit terwijl al deze informatie vooraf ter beschikking is

Tijdens de uitvaart
- Te laat komen, vooral storend als er elke minuut een nieuwe laatkomer binnenkomt.
- Opdagen in kledij die niet bij de gelegenheid past, zoals jeans en ‘crocs’  voor een traditionele kerkelijke uitvaart.
- Het achteloos voorbijlopen van de overledene die is opgesteld in de kerk voor de begroeting
- Het voorbijlopen van de familie die bij de overledene staat om de condoleances in ontvangst te nemen. Als u uw innige deelneming betuigt, doe het dan ook in de juiste volgorde.
- Het begroeten van de familie die voor de dienst vooraan heeft plaatsgenomen wanneer het hun wens is om niet begroet te worden
- Blijven zitten bij de offergang
- Blijven zitten wanneer wordt rechtgestaan
- Stuntelen met rinkelende gsm-toestellen tijdens de dienst
- Het verlaten van de dienst voor het einde ervan
- Vragen naar meer dan één rouwprentje tijdens de offergang

Na de plechtigheid
- Blijven napraten aan de kerk in plaats van naar de wagens te gaan om naar de begraafplaats te volgen. Ook een overledene laat men niet wachten.
- Het gepraat op de begraafplaats bij de laatste gebeden of het laatste afscheid
- Toekomen op de koffietafel zonder geantwoord te hebben
- Wegblijven van de koffietafel zonder zich verontschuldigd te hebben
- Bloemen bestellen wanneer de dienst al achter de rug is

De meeste ceremoniële regels hebben een lange traditie, of anders gezegd, ze zijn er gekomen met veel vallen en opstaan. Wie aan een bepaalde procedure wil sleutelen omwille van de originaliteit of persoonlijkheid komt al snel in een mijnenveld van problemen terecht. De leidende hand van een ervaren begrafenisondernemer is dan geen luxe, maar zonder meer een noodzaak om teleurstellingen te voorkomen.

Naast de ‘andere’ uitvaarten is er tegelijkertijd een duidelijke tendens naar traditie. Dit komt voort uit de behoefte naar meer houvast. Het aantal plechtigheden met een ritueelbegeleider neemt bijvoorbeeld toe. Een ritueelbegeleider zal meer bijdragen aan de inhoud van de plechtigheid, maar ook hier blijft de ervaring van de begrafenisondernemer als ceremoniemeester een absolute must.

Meer algemene vragen over uitvaartetiquette? Stuur een e-mail naar info@allesoveruitvaart.be

Terug naar dossiers

varu banner3