AAAContactRSS

corona direct

Euthanasie

Wie alleen nog uitzicht heeft op pijn, aftakeling en hulpeloosheid kan een arts vragen om zijn of haar leven niet nodeloos te rekken. Euthanasie is een actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt. Dat is wettelijk toegelaten maar onder strikte voorwaarden.

De vraag om euthanasie kan ook schriftelijk worden opgenomen in een wilsbeschikking. Bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente kan u een wilsverklaring euthanasie laten registreren. Deze verklaring wordt opgenomen in de gegevensbank van FOD Volksgezondheid.

De wilsverklaring euthanasie kan op elk moment worden opgesteld, maar blijft slechts vijf jaar geldig. Om de vijf jaar moet u uw verklaring dus opnieuw bevestigen. U kan uw verklaring ook elk moment weer intrekken of herzien.

Voor de wilsverklaring bestaat een modelformulier. Bij het ondertekenen van het formulier moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn, van wie er minstens één geen enkel materieel voordeel heeft bij het overlijden. De wilsverklaring kan ook één tot tien vertrouwenspersonen aanduiden, die als het zover is, de arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:
* de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig is (of ontvoogd minderjarig)
* de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is
* het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
* het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
* de patiënt zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt
* het lichamelijk en/of psychisch lijden aanhouden en ondraaglijk is en niet kan worden verzacht
* de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

De wet geeft recht op het verzoek om euthanasie, niet op euthanasie zelf. De arts is dus niet verplicht om euthanasie uit te voeren. De wet voorziet ook een verplichte raadpleging van een tweede arts. In de dagelijkse praktijk is het niet eenvoudig om een bevoegde en onafhankelijke arts te vinden. Het LEIFproject groepeert onder meer 200 artsen over heel Vlaanderen die een opleiding volgden in verband met de problematiek van euthanasie en beslissingen rond het levenseinde. Ze kennen ook de mogelijkheden van palliatieve zorg in Vlaanderen. Meer informatie op: www.leif.be.


Terug naar dossiers

varu banner3