AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Hulpverlening

De vereniging Weduwen en Weduwnaars wil vrijwillig en belangeloos weduwen en weduwnaars uit het Vlaamse landsgedeelte samenbrengen, hun belangen verdedigen en steun verschaffen. De vereniging wil aan weduwen en weduwnaars de kans geven elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en zich te ontspannen. In elke provincie is ook een jongerengroep (voor mensen tot 50 jaar) actief. Er worden volop activiteiten georganiseerd, zowel op provincie- als op lokaal niveau. Er is ook een jaarlijkse ontmoetingsdag.
Meer info: www.weduwenenweduwnaars.be

Contempo is een vereniging die na de dood van je partner de tijd wil nemen om er te zijn voor jou. Het is een vereniging die samen met lotgenoten met jou een eind op weg wil gaan in het verwerken van het rouwproces met respect voor ieders tempo. Aandacht is er ook voor het hele netwerk waarin je als rouwende verweven zit: kinderen, kleinkinderen, familie, werksituatie, school, omgeving. Regelmatig worden er rouwgroepen gestart. Ook zijn er maandelijkse ontmoetingsmomenten.
Meer info: www.vzwcontempo.be

De vzw Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend... hebben verloren. De vzw organiseert een jaarlijkse ontmoetingsdag, maar er zijn ook gespreksgroepjes in Vlaanderen. Op de website staan getuigenissen, er is een fotohoekje en een praathoekje. Er is een rouwboekje voor jongeren te vinden en een rouw-survivalrugzak voor leerkrachten.
Meer info: www.missingyou.be

De vzw Ouders van een Overleden Kind (OVOK) is een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben, ongeacht leeftijd of doodsoorzaak. De werking van de vereniging is gebaseerd op zelfhulp. Van daaruit wil de vereniging: luisteren en meeleven met het verdriet van andere oudedrs, trachten te helpen bij het verlies van een kind, zoeken naar wegen om het rouwen meer bespreekbaar te maken in de maatschappij. De vereniging is werkzaam in alle Vlaamse provinvies. Een belangrijk onderdeel van de werking zijn de praatgroepen. Er is ook een jaarlijkse OVOK Landdag.
Meer info: www.ovok.be

Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) is een nationale lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers. Ze bieden individuele hulp, begeleiding en ondersteuning aan alle families waar een kind overleed ten gevolge van een verkeersongeval. Deze hulp wordt verleend door een lotgenoot, een ouder die zelf in het verleden een kind verloor. OVK is ook actief met een jongerenwerking, door en voor broers en zussen.
Meer info: www.ovk.be

Rondpunt is een organisatie die werk maakt van een betere opvang van verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Bij Rondpunt vinden verkeersslachtoffers, hun naasten en nabestaanden informatie, hulp en ondersteuning. Rondpunt biedt advies op psychologisch, sociaal, juridisch, verzekeringstechnisch en medisch vlak. Rondpunt helpt ook bij re-integratie na een verkeersongeval in de maatschappij. Verder biedt Rondpunt trajectbegeleiding aan jonge verkeersslachtoffers aan.
Op de website www.watnaeenverkeersongeval.be vinden verkeersslachtoffers en hun omgeving alle informatie die van pas komt na een verkeersongeval. De gids ‘Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval’ geeft deze zelfde informatie in boekvorm. Bestel deze gids gratis via info@rondpunt.be of 03 205 74 80.

Werkgroep Verder behartigt de belangen van nabestaanden na zelfdoding. De werkgroep coördineert, ondersteunt en organiseert initiativen voor en door nabestaanden in Vlaanderen. Zo wordt elk jaar onder meer een ‘Dag van de Nabestaanden’ georganiseerd. De werkgroep heeft als doel te sensibiliseren, de opvang van nabestaanden te verbeteren en het thema ‘rouw na zelfdoding’ bespreekbaar te maken in de samenleving.
Meer info: www.werkgroepverder.be

Rouwzorg Vlaanderen vzw is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’. De vzw wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Het werkterrein ligt in en rond Antwerpen. De vrijwilligers werken vanuit een christelijke inspiratie, maar de werking staat open voor iedereen. De vzw organiseert groepsontmoetingen met lotgenoten, informatieavonden en persoonlijke gesprekken. De website geeft allerlei nuttig info en doorverwijzingen naar organisaties en rouwbegeleiders waar nauw mee wordt samengewerkt of waarvan er goede referenties zijn.
Meer info: www.rouwzorgvlaanderen.be

Terug naar dossiers

varu banner3