AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Historische voorkeuren

Het begraven en cremeren van overledenen is al duizenden jaren gebruikelijk in ons land. De voorkeuren wijzigden echter regelmatig, vanwege religie of wetgeving, ruimtegebrek of hygiënische voorschriften. De bekende dolmen of hunebedden van Wéris werden zo’n 2500 jaar voor het begin van onze jaartelling al gebruikt als collectieve begraafplaatsen. De urnenvelden in de Kempen wijzen dan weer op crematie als vast gebruik rond 1000 voor Christus. In de Romeinse tijd kwam zowel begraven als cremeren voor. Cremeren stamt van het Latijnse woord ‘cremare’ dat verbranding betekent. Een bijzondere grafvorm bij de Romeinen was de tumulus. Deze ronde aarden heuvels verschenen in onze streken van de eerste tot de derde eeuw. Tongeren en Tienen hebben er maar liefst drie.
Crematie bleef in zwang tot ongeveer 400 na Christus. Vanaf dan werden steeds meer overledenen aan de aarde toevertrouwd. Jezus Christus was immers niet uit zijn as verrezen. Karel de Grote verbood in 785 het verbranden van doden. Alleen bij grote epidemieën of na grote veldslagen was crematie nog toegestaan. Doden werden eerst buiten de nederzettingen begraven, maar langzamerhand werd de voorkeur gegeven aan begraven in of vlakbij de kerk. Crematie was zelfs ‘heidens’ in de middeleeuwen en werd met de dood bestraft ...
Begraven bleef tot voor de Tweede Wereldoorlog de enige manier van dodenbezorging. Al kwam er in de negentiende eeuw een debat op gang over het recht op crematie tussen vrijzinnigen en katholieken, het duurde tot 1932 voor crematie in België bij wet werd toegelaten. Het eerste crematorium opende een jaar later in Ukkel. Toch gaf de katholieke kerk pas in 1963 haar fiat voor de crematie van gelovigen. Voor een aantal andere religieuze overtuigingen – orthodoxe christenen, joden en moslims - is begraven altijd de norm gebleven.
Begraven en cremeren werden in ons land in 1971 bij wet gelijkgesteld. Tot 1973 mocht er geen as worden uitgestrooid en bleef cremeren een randfenomeen. Het eerste Vlaamse crematorium opende dan ook pas in 1983 de deuren: Antwerpen. Vandaag de dag is cremeren volledig aanvaard, vooral bij stedelingen. 

doodskist

Begraven?

Cremeren

De kosten

Wat nog vooraf regelen?

 

 

 

varu banner3