AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Wat nog vooraf regelen?

* Denk na over een levenstestament. Dit document dient om beslissingen vast te leggen over een bewindvoerder, euthanasie en medische behandelingen.
* Wie geen verzet aantekent, geeft in België automatisch toestemming voor orgaandonatie. U kunt bij de gemeente uw keuze laten registreren met een apart formulier. Uw bezwaar of uw toestemming wordt opgenomen in het Rijksregister. Dan is het voor iedereen direct duidelijk.
* Wie zijn nalatenschap anders wil regelen dan wettelijk gebruikelijk is, kan bij de notaris terecht voor informatie over het opstellen van een testament. U vindt ze op de website www.notaris.be
* Wie niet getrouwd is, maar wel samenwoont kan bij eveneens de notaris informeren naar de voordelen van een samenlevingscontract.
* Een schenking kan helpen om de successierechten te verminderen. Overleg met uw notaris en doe het vooral op tijd. Als u binnen drie jaar na de schenking overlijdt, dan moeten uw nabestaanden alsnog successierechten betalen.
* Alleenstaande jonge ouders kunnen een voogd aanwijzen die zorg zal dragen voor de kinderen.
* Wat moet er gebeuren met uw huisdier? Een ander baasje, naar het asiel?
* Staat in uw huurcontract een bepaling dat bij overlijden een onmiddellijk einde komt aan de verplichtingen? Anders moet uw familie die overnemen.

varu banner3